gazy techniczne


gazyDział dystrybucji gazów technicznych, spożywczych, medycznych oraz czynników chłodniczych zajmuje się dostarczaniem do naszych klientów takich produktów jak: acetylen, dwutlenek węgla, argon, tlen, mieszanki spawalnicze, wodór, hel, azot, powietrze sprężone, amoniak, chlor, mieszaniny laserowe, wiązki gazowe, zgazowywacze oraz czynniki chłodnicze R-22, R-409A, 134 A, 404 A.

       

 dystrybucja